Лидерът на СБУ Янка Такева бе преизбрана за представител на България в Европейския синдикален комитет по образованието

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе преизбрана за представител на България в Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE). Това стана по време на отчетно-изборната конференция на комитета, която се проведе онлайн на 1 и 2 декември. Кандидатурата на лидера на СБУ получи 1838 гласа.

Преизбирането на Янка Такева в структурите, които представляват и обединяват 132 образователни синдиката от 52 държави и над 11 милиона работещи в сферата, и които формират най-важните образователни и синдикални политики на европейко ниво, е поредната висока оценка за ролята на СБУ не само като стожер на българското учителство, но и като обединител на останалите международни синдикати в образованието. То е и признание за личностите качества на д.ик.н. Янка Такева, като отдаден и опитен ръководител, който се бори и успява да постига още по-добри резултати на национално ниво и има сериозен принос към международната синдикална дейност. По време на провелия се избор бе изтъкнат и нейният национален и международен авторитет, имиджът й на европейски лидер с принос за изграждането и развитието на политики за качествено образование, личностен и професионален просперитет на учителите.

През последните четири години от отчетния период на ETUCE СБУ бе инициатор на обединението на идеите, визията и усилията на представителите на учителските синдикати от Европа за създаване на стратегии и политики за изграждане чрез образование на по-хуманни общества и мирен интеркултурен свят чрез проведената през 2016 г. Балканска конференция на тема: „Учителските синдикати на Балканите за мир“.

През 2017 г. СБУ първи постави  високо в дневния ред на обществото в международен план проблемите, свързани с приобщаването на децата мигранти към образователните система чрез домакинството на авторитетен международен форум на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Заключителният документ от форума зададе и обедини европейските политики в тази насока.

През март 2018 г. СБУ бе домакин на голям международен форум от календара на Българското председателство на съвета на ЕС – 2018. При изключителен успех в София се проведе международна конференция „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование. Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“. Тя бе организирана от Синдиката на българските учители, Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Европейската комисия по образование и Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на ЕК и програмата на Европейския съюз „Еразъм +“. Във форума се включиха над 60 синдикалисти и експерти в сферата на образованието от 25 европейски и други държави. В конференцията взеха участие над 130 представители на Европейския синдикален комитет по образование, Европейската комисия по образование и научни институции от ЕС. Конференцията прие конкретни препоръки, които бяха изпратени до всички членове на Европейския синдикален комитет по образование.

През 2018 г., отново по повод на председателството на България на Съвета на ЕС, в Брюксел д.ик.н. Янка Такева и зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева бяха поканени да вземат участие в срещи на високо равнище на Комитета по равенство на Европейския синдикален комитет по образование и изслушване пред Европейския икономически и социален съвет, Европейския парламент и ЕК, и презентираха резултатите от ползотворното си сътрудничество за водещата роля на синдикатите в образованието за мир, приобщаването на децата мигранти към образователната ни система и кадровото обезпечаване на образователната система в България. Събитието бе организирано от Интернационала на образованието.

В този период СБУ бе домакин и на международен форум, свързан с развитието на социалния диалог в Европа. Провежданата ежегодно Учителска спартакиада на СБУ с международно участие също е доказателство, че синдикатът стои умело и уверено в основата на важни инициативи за разширяването на хоризонта на сътрудничеството и солидарността сред учителските синдикати от различните страни, които обединени и заедно, могат да работят за един мирен, по-добър и толерантен свят.

На добър час и успех през новия мандат на лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева!