България навърши 100 г. членство в МОТ

На днешната дата – 6 декември, България отбелязва точно 100 години от членството си в Международната организация на труда.

Вече един век България е сред държавите, задаващи основополагащите рамки на социалния диалог и трудовите стандарти. Това са 100 години, в които социалните партньори и управляващи обединяват усилията си, за да гарантират правата на трудещите се.

Министърът на труда и социалната политика представлява правителството в Международната организация на труда и нейните ръководни органи.

Плезидентът на КНСБ Пламен Димитров е член на Управителния орган на МОТ от 2014 г. Той бе първият източноевропеец, избран за вицепрезидент от групата на работниците на юбилейната 108-ма сесия на Международната организация по труда (МОТ), която се проведе от 10 до 21 юни 2019 г. в Женева. Юбилейната сесия на МОТ фокусира вниманието на всички световни лидери, тъй като  маркира отбелязаната през 2019 г. 100-годишнина на организацията и очерта посоките, в които ще се развива света на труда през следващото столетие.

МОТ приема правно обвързващи конвенции, както и препоръки за страните-членки, засягащи различни области на трудовото право. Конвенциите подлежат на ратификация от страните-членки и когато това се случи, стават задължителни за изпълнение международни договори.

България е сред страните, ратифицирали пакета от фундаментални конвенции на МОТ за правата на човека в сферата на труда. Страната ни е в първата десетка на държавите-членки по броя на ратифицирани и прилагани конвенции на МОТ – ратифицирали сме 101 конвенции на МОТ, от които 63 са действащи, между тях осемте фундаментални, три от четирите приоритетни и две технически.

В чест на 100-годишнината ни в МОТ КНСБ настоя още преди година пред правителството за ратифициране на Конвенция 190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда.