Росица Йонкова, председател на РС Габрово пред в. “Росица”: Зачестяват сигналите за нарушения на трудовото законодателство

От пролетта зачестяват сигналите от работници и служители за оказване на определен натиск за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, за подписване на заявления за неплатен отпуск, за работа без трудов договор (в това число от ученици от 12-ти клас), за неспазване на работното време и заплащане на извънреден труд и др. Това казва в интервю за в. “Росица” председателят на РС на КНСБ в Габрово Росица Йонкова. Публикуваме интервюто с малки съкращения.

– Г-жо Йонкова, как ще коментирате другата опасна страна на инфекцията, за която разказват моите събеседници – работниците крият, че са болни, за да не останат без работа?
– Нашите наблюдения показват, че се чувства напрежение и притеснение сред работниците и служителите по отношение на това, дали ще запазят работното си място и доходите, които получават и какво им предстои в бъдеще.
По данни на Агенцията по заетостта, в резултат на Covid кризата равнището на безработица в област Габрово се е повишила и достига 5.4 % през октомври 2020 г. при 2 940 регистрирани безработни лица. За сравнение за същия месец през 2019 г. тя е била 3.2 % или 1 710 регистрирани безработни лица.
Най-висока безработицата е била през месеците април и май 2020 г., съответно 6.86% и 6.80 %, като през следващите месеци тя постепенно намалява.
Въпреки повишеното равнище на безработицата, Област Габрово се нарежда на трето място след София (столица) и Перник по ниска безработица в страната. Тези данни показват, че работниците и служителите, загубили работата си в нашата област и в страната, са се увеличили драстично, а страхът, че можеш да останеш без работа принуждава работниците да правят всичко възможно, за да я запазят.
В тези трудни времена, освен коректни работодатели, естествено има и некоректни. Съветваме хората да познават и по-упорито да отстояват трудовите си права. В случай, че са болни, да не са на работното си място и да не рискуват своето, а и на колегите си здраве. И, когато не са сигурни дали работодателя е в правото си, да се консултират с нас или с Инспекцията по труда, която е контролния орган по спазване на трудовото законодателство.

– Имате ли такива сигнали? За какви Ви търсят членовете на КНСБ?
– Прави впечатление, че от пролетта зачестяват сигналите от работници и служители за оказване на определен натиск за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, за подписване на заявления за неплатен отпуск, за работа без трудов договор /в това число от ученици от 12-ти клас/, за неспазване на работното време и заплащане на извънреден труд и др.
Там, където има синдикати и сключени колективни трудови договори, където нещата се решават с социален диалог, и работниците и работодателят са по-добре. Там имаме и по-малко нарушения на здравословните и безопасни условия на труд, тъй като по всяко време нашите синдикалисти могат да се допитват до нас във връзка с прилагане на законодателството, а и участваме и в съвместни проверки по спазване на условията на труд заедно с Дирекция „Инспекция по труда” Габрово.
Освен това, всяка година провеждаме обучения по здравословни и безопасни условия на труд на представителите ни в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и учрежденията. Членовете на КНСБ обикновено ни търсят и задават въпроси, свързани с трудовите им права по отношение режима на отпуските, здравословните и безопасни условия на труд, прилагането на договореностите в колективните трудови договори, възможностите за договаряне на по-високи трудови възнаграждения и допълнително материално стимулиране.
В последните дни зачестиха трудовоправните консултации, които предоставяме на медицински специалисти от Детско и училищно здравеопазване от областта във връзка със спазване на техните трудови права и защита на интересите им при пренасочването им за работа в лечебно заведение, поради преустановяване посещенията на детски ясли, училища и детски градини, както и за възможносите за допълнителното им материално стимулиране.
По време на пандемията се разбра колко важни са мястото и ролята на лекарите, професионалистите по здравни грижи, болногледачите, санитарите и всички работещи в системата на здравеопазването.
За пореден път се видя и недостигът на медицински специалисти.
Предложението на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ е в отрасловия Колективен трудов договор да залегне между 40 и 60% ръст на стартовите заплати, като се придържаме към правилото 1:2:3 (минимални работни заплати съответно за санитар, професионалист по здравни грижи и лекар). За персонала, зает в здравните и лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване и здравни кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването, настояваме началните основни месечни заплати да са не по-малко от 1950 лв. за лекар без специалност, 1300 лв. за медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други), 900 лв. за болногледачи.
За да ги има и да има кой да ни лекува, решението е в увеличение на заплащането на медицинските специалисти, но и в работа в здравословна и безопасна среда.

– Да, времето е много трудно, както за работодателите, така и за техните работници и служители. Как да се намери баланса, за да се разсее чувството за несправедливост?
– Наистина времето е трудно и за двете страни, но нека не забравяме, че работниците и служителите са най-ценния ресурс на работодателите. Смятам, че балансът се постига освен с добър диалог, но и с компромиси и от двете страни в рамките на закона.

– Как и с какво помага КНСБ в това трудно време?
– Основен приоритет на КНСБ продължава да бъде защитата правата и интересите на хората. Ние продължаваме безплатно да консултираме работниците и служителите по въпроси, свързани с трудовоправните отношения в условията на кризата, предизвикана от пандемията от коронавируса, както на нашите телефони 066/805371, 0885970323 и 0885970331, така и на място в офиса на Регионалния съвет на КНСБ /гр. Габрово, ул. “Брянска” № 30, ет. 10, ст. 1/. Това правят ежедневно и нашите колеги в цялата страна.
Като най-голяма обществена организация, КНСБ не може да остане безучастна към усложняващата се безпрецедентна епидемична обстановка и отражението на заразата върху съдбите на нейните членове и трудовите хора. Икономическите последствия от извънредната ситуация изправят пред изпитание голяма част от българските семейства, което още повече утежнява процеса на лечение и преодоляване на заразата.
В рамките на Благотворителната кампания „НЕ СИ САМ” на КНСБ и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов” бяха подкрепени с еднократна помощ над 300 синдикални членове, на обща стойност 68 хил. лв.
За област Габрово е изплатена еднократна помощ на шест хоспитализирани с Covid-19 синдикални членове.
Днес изпратихме и документи до КНСБ и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов” за отпускане на месечна стипендия на дете от Севлиево, чийто родител-наш синдикален член е починал в следствие боледуване от Covid-19.
Ние вярваме, че заедно можем да се справим и повече от всякога трябва да бъдем обединени в името на запазване живота и здравето на всички нас!