Отбелязваме Международния ден за правата на човека

Днес отбелязваме Международния ден за правата на човека. Датата е обявена от ООН през 1950 година, след като две години по-рано – на 10 декември 1948 г., Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за човешките права.

Основната част на Декларацията конституира правото на живот и отхвърлянето на робството; индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права. Сред тях е и правото на сдружаване на работниците и служители в синдикални организации.

Поемайки инициативата от Всеобщата декларация, Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, свободно изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората.

Вече 30 години КНСБ подчинява своята дейност на конвенциите за защита на човешките права и полага усилия за защитата и развитието на системата от трудови права, казва във видеообръщение по случай 10 декември вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. Какво гласи Всеобщата декларация, какви са съвременните предизвикателства и какви усилия полага КНСБ – вижте във видеото.