Историческа сделка за нови климатични цели. Лидерите на ЕС се разбраха за намаляване на емисиите на въглероден диоксид

На днешното заседание на Съвета на ЕС държавите-членки се споразумяха да преразгледат целите на ЕС за климата до 2030 г. и да намалят въглеродните емисии поне с  55% в сравнение с 1990 г.

 Конфедералният секретар на ETUC Людовик Воет каза:

“Новата цел, съгласувана от лидерите, е ключов крайъгълен камък към неутралността на климата и има подкрепата на профсъюзите. Това показва, че дебатът в ЕС е сериозен по отношение на борбата с изменението на климата и че няма да се отклони от целта си за постигане на неутралност на климата до 2050 г. Във времена на епидемия от Covid-19, това е важен сигнал, който се изпраща към останалата част от света. Сега, когато целта вече е определена, започва най-трудната част. Постигането на тези нови цели ще бъде огромно  предизвикателство за работниците във всички сектори, особено в регионите, зависими от енергоемките производства. Постигането на тази цел без социално справедлив преход само ще изложи на риск обществената подкрепа за основните климатични действия. Не можем да поемем този риск. Ето защо решението на Съвета за намаляване на фонда за справедлив преход от 40 млрд. евро на 17,5 млрд. евро в дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде отменено или допълнено от други източници. Крайно време е да включим ефективно работниците в дискусиите, които касаят справедливия начин за привеждането в въглеродно неутрални на различните сектори и да им осигурим достатъчна подкрепа, така че нито един работник да не бъде изключен от този процес.“