Онлайн обучение “Колективно трудово договаряне” започва от 14 декември

Дистанционно обучение “Колективно трудово договаряне” започва на 14 декември. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат, по-висок от 50%, се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Същност, цели и предмет на Колективното трудово договаряне и неговото развитие в България.
  • Правна рамка на КТД.
  • Структура и съдържание на Колективния трудов договор.
  • Технология на преговорния процес.