Стартира курс „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“

Дистанционно обучение по модул Специфики в колективното трудово договаряне на тема: „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ стартира от понеделник, 14 декември.

Обучението е насочено към заети лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов договор в сферата на Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело. То е безплатно за тях.

Курсът се провежда само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до обучителната платформа в рамките на 2 седмици, като в този период тя ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас по следния начин: e-mail: lisrael@citub.net Леонтина Израел; fandonov@citub.net  Филип Андонов