Нова синдикална организация бе учредена в БД ,,Спортни имоти’’ – Благоевград

Нова синдикална организация на ФНСДУО към КНСБ бе учредена в общинската фирма БД ,,Спортни имоти’’ – Благоевград.

Учредителното събрание се проведе на 11 декември. На него присъстваха 15 души при спазване на всички противоепидемични мерки. За председател на синдикалната организация бе избрана г-жа Зорка Узунова.

На учредителното събрание бяха поставени въпроси, свързани със структурата и функционирането на новата синдикална организация, както и възможностите и придобивките, които предлага членството в синдиката.