Брошура на три езика разяснява трудовите права на граждани на трети държави

Брошура, отпечатана на три езика – български, английски и арабски, разяснява трудово-осигурителните права на гражданите на трети държави.

Тя бе издадена по международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“, съфинансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Проектът се координира от ЕКП, а българските партньори по него са КНСБ и Столичната община през нейната структура „Асоциация за развитие за София”.

Брошурите вече са предоставени в Регистрационно-приемателните центрове към ДАБ, на НПО сектора и международни организации в страната – ВКБООН и МОМ.

Информацията в листовките е изключително полезна и разяснява основните трудови, осигурителни права и задължения на работещите. Посочено е, например, какви документи са необходими, за да бъде сключен трудов договор, както и какви документи е длъжен да даде работодателят преди започване на работа, какво е работно време, какви видове отпуск има, защо са важни осигуровките и какво обезщетение се изплаща при оставане без работа. 

 

Брошурата на арабски език можете да изтеглите от тук

На английски език е достъпна тук

На български език е налична тук