Отбелязваме Международния ден на мигрантите

Днес отбелязваме Международния ден на мигрантите. На 18 декември 1990 г. ООН приема международната Конвенция за защита на правата на работниците-мигранти и на членовете на техните семейства. Причина за новия международен акт става нарастващият брой на мигрантите в световен мащаб.

Международният ден на мигрантите се отбелязва от 2000 г., обявен от Общото събрание на ООН, вземайки предвид големия и увеличаващ се брой мигранти по света. През 2019 г. от ООН  публикуваха данни, че броят на мигрантите в световен мащаб е нараснал до колосалната цифра от 272 милиона души,което е с повече от 51 милиона спрямо 2010 г.

В момента мигрантите са 3,5% от населението в световен мащаб. През 2000 г. са били 2,8 %. Старият континент е приел най-голям брой – 82 милиона през 2019 г. Лю Люнмин, заместник-генерален секретар на ООН за DESAв доклад от 2019г. споделя: „Тези данни са от решаващо значение за разбирането на важната роля на мигрантите и миграцията в развитието на двете страни – на произход и на местоживеене. Улесняването на подредената, безопасна, редовна и отговорна миграция и мобилност на хората ще допринесе много за постигането на целите за устойчиво развитие “.

Европейската конфедерация на профсъюзите почита и благодари на всички работници, мигранти и местни жители, които продължават да рискуват живота си, за да предоставят основни услуги и да запазят жизненоважни отрасли от икономиката, преминаващи през пандемията Ковид-19, съобщиха от ЕКП. Оттам напомнят, че 13% от ключовите работници на основни работни места в ЕС са мигранти.
До една трета от заетите в отраслите, обхващащи домашните грижи, строителството, земеделие и други , са родени в чужбина.
Синдикатите се борят за правата на всички работници мигранти, за достойно им заплащане, за по-добри условия на труд, за възможно най-добрата защита от коронавирус и за свободен
достъп до ваксина.

ЕКП призовава всички държави-членки на ЕС и европейските институции за:
– Гарантиране с участието на работодатели и синдикати, че работниците мигранти ще получават еднакво отношение, равно заплащане и условия на труд.

– Разработване на пътища за трудова миграция за навлизане в Европа чрез умения.

– Увеличаване на безопасните и редовни канали за влизане на лица, търсещи убежище в ЕС чрез обща европейска система за убежище с достатъчно персонал и обучение на обществени услуги за убежище,
особено в граничните държави-членки на ЕС.

Миграцията трябва да бъде избор, а не принуда.

Това е апелът, който се чува все по-често, напомнят от Международната организация по миграция. Кризата, породена от Ковид-19 завиши и изведе на преден план редица рискове, касаещи мигрантите – бедност, трафик на хора, насилие и конфликти. Ковид-19 наруши начина на живот на милиони мигранти по света. Ковид-19 не може да  бъде претекст за превръщането  им, както и на други уязвими групи, в изкупителни жертви, казват от там.

Навсякъде по света трябва да се гарантират основните човешки права и да не се допуска дискриминация, ксенофобия и стигма. В повечето държави, мигрантите всъщност са на първа линия в борбата срещу Ковид -19. Сред тях има учени, лекари, медицински сестри, учители, земеделци и строителни работници. Отбелязвайки днешния международен празник на мигранта, ние празнуваме и техните професионални постижения, като се обявяваме срещу всякакъв вид дискриминация и стигма. Техният принос заслужава да бъде признат и да бъдат положени усилия животът им да бъде запазен с повече усилия в посока предпазване от епидемията, защото те са извънредно много засегнати от нея. Мигрантите бягат от страните си на произход, защото там има конфликти и насилие. Стремежът им е да намерят по –подходящи икономически условия за себе си и семействата си и се надяват на по-добро бъдеще.