Брой 1-2/ 2020 г.

Съдържание на броя:
Увод
І.Състояние на социалните партньори
ІІ. Социално партньорство
ІІІ. Колективно трудово договаряне
ІV. Уреждане на колективни трудови спорове
V. Примери за добри практики: организиране на социалните партньори, социален диалог, колективно трудово договаряне
Основни изводи
Източници

Изтегли броя на „Социална Европа“ като *PDF*