Членовете на КС на КНСБ обсъдиха актуални теми с министър Сачева

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева участва днес в онлайн заседанието на Координационния съвет на КНСБ – висшият колективен орган за управление на конфедерацията.

С министър Сачева бяха обсъдени въпроси от областта на социалната политика и пазара на труда. Тя бе гост в началото на заседанието, като основните членове и експерти на КНСБ повдигнаха темите, свързани с въвеждането в нашето законодателство на няколко конвенции на МОТ и европейски директиви, промени в Кодекса на труда, антикризисните мерки, реформата на системата за социалното подпомагане и други.

Конфедерацията настоява от години парламентът да ратифицира конвенции 151 и 154 на МОТ, свързани с колективното трудово договаряне, както и конвенция 190 от 2019 г. относно свободното от насилие и тормоз работно място. Страната ни трябва да започне и работа по транспонирането на европейската Директива за прозрачни и предвидими условия на труд.

Обсъдени бяха и направените предложения от КНСБ и АИКБ за промени в Кодекса на труда във връзка с принудителния престой на работодателя, както и необходимостта от регламентиране на правила, свързани с полагането на дистанционна форма на труд.