Допълнителни социални придобивки с новия КТД в Центъра за градска мобилност

На 16 декември бе подписан новият колективен трудов договор (КТД) към Центъра за градска мобилност (ЦГМ ЕАД). От името на синдикалната организация на СТСБ в преговорите участваха председателят инж.Петко Александров и Елеонора Филчева, секретар на организацията. Новият КТД е със срок две години. Всички инициирани от СТСБ промени бяха подкрепени и намериха място в новия договор.
“За пореден път на дела доказахме силата на добрия социален диалог. В небивала криза като настоящата, запазването на параметри от миналогодишен КТД само по себе си представлява голям успех в преговорите за синдикатите, а тук ние не само запазихме това, което в по-добри времена бяхме постигнали, но и надградихме с нови разумни и възможни клаузи“, каза Екатерина Йорданова, председател на СТСБ.
Основните допълнително договорени точки в новия КТД са:
– увеличение на платения годишен отпуск за всички служители с 1 ден;
– увеличение на средствата за хигиенни нужди, изплащани на хората, работещи навън, с 50%;
– съществуващата еднократна помощ за служители с деца до 14 г., изплащана на големи празници като Коледа и Великден вече се полага и на семейства с деца до 16-годишна възраст;
– съществуващата еднократна помощ от 300лв. при раждане, вече ще се изплаща и при осиновяване на дете;
– работодателят ще изплаща при наличие на финансова възможност допълнителни здравни осигуровки на служителите, както и еднократна помощ за лечение, рехабилитация и възстановяване.
Председателят и секретарят на СО на СТСБ към ЦГМ изпратиха благодарствено писмо до Екатерина Йорданова и целия екип, в което пишат: “Бихме искали да поднесем нашите най-искрени благодарности към Вас и Вашия екип за огромната подкрепа и усилия, които положихте за да постигнем един невероятен успех в преговорите относно подписването на нов КТД. Благодарение на насоките, редицата обучения, на които ни се даде възможност да се включим и неуморната работа с всеки един от нас, успяхме да постигнем резултат, който не е постиган в последните десет години. Успяхме да запазим не само договореното към момента, но и да надградим редица социални придобивки за нашите синдикални членове.”