КТД за отрасъл „Здравеопазване“ е преподписан за 1 г., предстоят преговори по новия договор

Федерацията на синдикатите в здравеопазването изпрати днес писмо до териториалните си структури във връзка с предприетите действия за сключване на отраслов колективен трудов договор и неверни твърдения в публичното пространство, свързани с него. Ето какво гласи писмото:

Уважаеми колеги,

От името на Изпълнителния съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ Ви информираме за предприетите действия относно преговорите за Колективния трудов договор отрасъл „Здравеопазване“ 2020.

Преди дни изпратихме до нашите структури в страната писмо, с което обясняваме за КТД отрасъл „Здравеопазване“ – новият вариант, който сме депозирали в Министерството на здравеопазването, и при първи удобен случай ще пристъпим към договаряне. Поясняваме също, че преподписваме КТД отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 поради факта, че очакваме към стартовите заплати на работещите медицински специалисти да има добавка от 600 лв. за лекарите, 360 лв. за професионалистите по здравни грижи и 120 лв. за санитарите. За целта от бюджета са осигурени 237 млн. лв.

Колективният трудов договор отрасъл „Здравеопазване“ 2018 г. беше валиден до месец ноември 2020 г. Предвид пандемията от Covid – 19, преподписахме КТД в срок от 1 (една) година, за да бъдат защитени правата на синдикалните ни членове.

Напомняме, че в Колективния трудов договор, освен начални основни месечни заплати по категории персонал, се договарят и допълнителни трудови възнаграждения (за придобит трудов стаж и професионален опит, за нощен труд, за разположение), които са значително по-високи от минималните такива.

Съгласно КТД отрасъл „Здравеопазване“  работещите в училищно и детско здравеопазване по време на епидемии, енергийни кризи, извънредно положение и други случаи на неопределени събития ползват платен служебен отпуск.

През 2020 г., благодарение на усилията на представителните синдикални организации в България, бяха отпуснати 12 млн. лв. за работещите в училищно и детско здравеопазване за достигане на началната заплата от 900 лв. съгласно КТД отрасъл „Здравеопазване“ .

За 2021 г. са договорени средно 10% увеличение на възнагражденията на работещите в бюджетната сфера. Увеличени са с 10% цените на медицинските услуги от месец август 2020 г., финансирани от НЗОК.

Колеги, надяваме се, че сме единни, че подкрепяте своята организация в действията й, че подпомагате в своите организации политиката, която води Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ.

Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, съгласно Устава си, взема решения и се отчита за действията си пред колективните си органи и не е длъжен съгласува действията си с новопоявили се синдикални лидери.

Когато сме единни и солидарни, ще успеем и всякакви безпочвени нападки ще бъдат елиминирани.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ

В  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – КНСБ