2021-ва е Международна година за премахване на детския труд

2021-ва е Международна година за премахване на детския труд и ще бъде посветена на борбата за насърчаване на законодателни и практически действия за изкореняването му по целия свят, обявиха от Международната организация на труда.

Решението за това е взето с приета единодушно резолюция на Общото събрание на ООН през 2019 г. Основният стремеж през тази година ще е правителствата да бъдат призовани да направят всичко необходимо за постигане на цел 8.7  от Целите на ООН за устойчиво развитие .

Цел 8.7 призовава държавите да предприемат незабавни и ефективни мерки за изкореняване на принудителния труд, прекратяване на съвременното робство и трафик на хора и осигуряване на забраната и премахването на най-лошите форми на детски труд, включително набирането и използването на деца войници, както и да прекратят детския труд във всичките му форми до 2025 г.

Данните показват, че през последните две десетилетия има напредък – почти 100 млн. деца са освободени от труд. 152 млн. обаче все още полагат такъв.

Освен това напредъкът е неравномерен. Почти половината от детския труд е в Африка (72 милиона деца), следвана от Азия и Тихия океан (62 милиона). 70 на сто от полащите труд деца работят в селското стопанство, главно в натурално и търговско земеделие и животновъдство. Почти половината от всички тези деца работят в професии или ситуации, считани за опасни за тяхното здраве и живот.

От МОТ отчитат, че пандемията COVID-19 е влошила ситуацията. Проблемът засяга едно на всеки 10 деца по света.

“Кризата COVID-19 донесе допълнителна бедност на тези и без това уязвими групи от населението и може да обърне години напредък в борбата срещу детския труд. Закриването на училища влоши ситуацията и милиони деца работят, за да допринесат за доходите на семейството. Пандемията също така направи жените, мъжете и децата по-уязвими от експлоатация”, посочват от организацията.

Официалният старт на Международната година ще бъде даден с виртуално събитие на 21 януари. В него ще участват генералният директор на МОТ Гай Райдър, изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Форе, Нобеловият лауреат за мир Кайлаш Сатярти и активистът Амар Лал от Индия, който е работел като дете в каменна кариера и сега се бори срещу тези практики.

„В обществото няма място за детски труд. Той лишава децата от бъдещето им и поддържа семействата в бедност. Тази международна година е възможност за правителствата да засилят и постигнат цел 8.7 от целите за устойчиво развитие, като предприемат конкретни действия за премахване на детския труд завинаги. Тъй като COVID-19 заплашва да обърне напредъка на годините, сега трябва да изпълним обещанията повече от всякога”, коментира генералният директор на МОТ Гай Райдър.

Международната година предшества V Глобална конференция за детския труд (VGC), която ще се проведе в Южна Африка през 2022 г., където заинтересованите страни ще споделят опит и ще поемат допълнителни ангажименти за прекратяване на детския труд във всичките му форми до 2025 г. и принудителният труд, трафик на хора и съвременно робство до 2030 г.

МОТ работи за премахването на детския труд през цялата си 100-годишна история. Една от първите конвенции, приети от нейните членове, е за минималната възраст в индустрията.