В Русе започнаха преговори по подписване на КТД за служителите от „Здравеопазване“ и „Социални дейности“

В Русе вчера започнаха преговорите за подписване на Колективен трудов договор за служителите в отделите „Здравеопазване” и „Социални дейности”. Новият договор трябва да е готов до месец март.

На първата работна среща със синдикатите присъстваха заместник-кметът на Русе Енчо Енчев, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова и работодатели.

Заместник-кметът благодари на синдикатите за предоставения от тях проект за КТД. “Общинската администрация се съобразява с направените договорености на отраслово ниво и дори са постигнати нива на работна заплата в детски ясли и здравни кабинети към училища и детски градини, по-високи от договорените към момента”, заяви Енчо Енчев.

Областният координатор на РС на КНСБ Боянка Димитрова благодари на общинската администрация за своевременно организираната среща и коректно представената информация относно отчета на бюджета към 31.12.2020 г. за функциите „Здравеопазване“ и „ Социални дейности“.  “Точното разпределение на преходните остатъци и разчетите за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите от двете функции за 2021 г. е важно за процедурата по колективно трудово договаряне”, заяви Димитрова.

Най-голям дебат предизвикаха разделите от проекта за КТД, свързани с трудовите възнаграждения и обезщетения, както и размерът на допълнителните платени отпуски.

Директорът на “Хуманитарни дейности” Катя Петрова представи становището на Община Русе по предложенията на синдикатите.

Предстои следваща среща за обсъждане на предложенията и изчистване на детайлите. На нея синдикалистите трябва да представят удостоверения за легитимност от национално представените федерации, които представляват, както и списък на синдикалните си членове.

След приемането на бюджета за 2021 г. от Общинския съвет може да се пристъпи и към подписване на новия КТД за “Здравеопазване” и „Социални дейности” в Русе.

Информацията е публикувана от Русе.Инфо:

Започнаха преговорите по подписване на колективен трудов договор за служителите от отделите „Здравеопазване“ и „Социални дейности“ в Русе