КНСБ с писмо до българските евродепутати заради предвидено отлагане на “правото за изключване”

КНСБ изпрати писмо до българските представители в Европейския парламент заради предвиденото за днес разглеждане на доклад с препоръки към Комисията за Директива относно правото на откъсване от работната среда.

Целта й е да се очертаят минималните стандарти и условия, за да се гарантира, че работниците могат да упражняват ефективно правото да прекратят връзката с трудовите си ангажименти след работно време и да регулират използването на телефон, имейл и други цифрови инструменти. Проблемът е особено остър на фона на ковид кризата, довела до прехвърляне на много от работните места в дома.

Част от доклада, който евродепутатите гледат днес, съдържа притеснителен текст, с който се призовава за тригодишно забавяне, преди Комисията да предприеме законодателни действия. С писмото си до българските представители КНСБ ги призова да обърнат внимание на това. КНСБ подкрепя позицията на Европейската конфедерация на профсъюзите, че отлагането е недопустимото. Работниците изпитват проблема в момента и се нуждаят от спешни решения сега.

Аргументът за предложеното отлагане е Рамковото споразумение за дигитализация на европейските социални партньори, което включвало договорености за свързване и изключване. “Рамковото споразумение предвижда социалните партньори да предприемат мерки за изпълнение в рамките на следващите три години и че законодателното предложение преди края на този период на изпълнение би пренебрегнало ролята на социалните партньори, установена в ДФЕС”, се посочва в доклада.

Истината е, че Автономното рамково споразумение на социалните партньори за дигитализация не създава право на изключване. То предоставя план за преговори, който предвижда как компаниите могат да дадат ефект на правото да се справят с условията за свързване и изключване.

Това създава опасност другите елементи, включени в автономното споразумение за дигитализация, също да страдат от забавяне на законодателната защита на правата на работниците, например тези, които се занимават с участието на работниците в управлението на промяната, правата на работниците на обучение, защита на наблюдението на работното място и прозрачността във всичко.

Европейският парламент няма компетентност да тълкува разпоредбите на Договора, който предоставя на европейските социални партньори да договарят автономни споразумения.

Това изменение създава опасен прецедент, който ще подкопае ролята на Европейската конфедерация на профсъюзите и способността на европейските социални партньори да преговарят и сключват европейски автономни споразумения в бъдеще, ако съществуването и прилагането на това автономно споразумение за дигитализация означава, че Комисията не може да предприеме законодателни действия за период от три години, се посочва още в писмото.

В късния следобед стана ясно, че Европейският парламент е признал правото на изключване и е призовал за последващи действия, за да се превърне то в реалност за работещите хора в ЕС.

„Сега очакваме Европейската комисия да излезе със законодателство, така че работещите да могат да се възползват от правото си да се откажат от работата в извън работното време. Ограниченията на ковид принудиха милиони хора да работят от вкъщи, което може да размие границата между професионалното и личното време. Това прави необходимостта от правото на изключване по-спешна. За ЕКП е ясно, че след ковид много повече хора ще работят от вкъщи, отколкото преди пандемията”, коментира заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.

Предложението, с което се предвижда отлагане на законодателството с 3 години е прието от Европейския парламент. Ето защо ЕКП се обърна с молба към ЕК да го игнорира.

От конфедерацията са категорични, че парламентът няма мандат да тълкува споразуменията на социалните партньори.

„Докладът на парламента е полезен, като изключим това не добре преценено изменение“, добави конфедералният секретар на ЕКП Изабел Шьоман. Според нея „докладът проправя пътя към законодателството на ЕС, призовава за минимални правни стандарти за работа от разстояние и дава възможност за действие за защита на психичното здраве, благосъстоянието и личния и семейния живот на работниците. Очакваме с нетърпение да работим с Европейската комисия и членовете на Европейския парламент възможно най-скоро по така необходимата директива на ЕС относно правото на изключване, за да се осигури по-добра защита на работниците във всички сектори”.

Проучването на условията на труд за ЕС за 2019 г. показва, че хората, които редовно работят от вкъщи е два пъти по-вероятно е да работят 48 часа или повече на седмица от тези, които са в помещенията на работодателя си; шест пъти по-вероятно е да работят в свободното си време и имат сериозни проблеми със съня.