Онлайн курс Специфики на колективното трудово договаряне в бранш „Музикално и танцово изкуство“ започва днес

Онлайн курс Специфики в колективното трудово договаряне в бранш „Музикално и танцово изкуство“ започва от днес. Обучението е насочено към заети лица и е безплатно за тях.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Входът е с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/
След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.
За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас на имейл lisrael@citub.net или fandonov@citub.net.