Подкрепете кампанията за нов закон в ЕС за защита на трудовите права

Човешките права, включително трудовите, са универсални.
Включете се до 8 февруари в кампанията на ЕКП, за да кажете на Европейската комисия, че се нуждаем от закон, който кара компаниите да зачитат правата на работещите и да опазват околната среда.
Присъедините се на: https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/
Конфедерацията на независимите синдикати в България се присъедини преди седмица към призива на Европейската конфедерация на профсъюзите за създаване на нов закон, който гарантира, че компаниите в Европейския съюз имат отговорно поведение и спазват човешките, трудовите, социалните и синдикалните права на работниците. За целта трябва да бъде въведен мониторинг на фирмите, независимо от мястото на регистрацията им, задължения за зачитане на човешките права и съответните санкции при неспазването им.
Кампанията на ЕКП стартира във връзка със законодателна инициатива на ЕК. Комисията откри обществена консултация как да бъдат формулирани нови правила за корпоративна проверка, отговорно бизнес поведение и създаване на продукти и услуги, които не вредят на хората или околната среда. Това би могло да допринесе в борбата срещу антисиндикалните практики, принудителния труд, заграбването на земя, изхвърлянето на токсични отпадъци, неконтролираните емисии на CO2, обезлесяването или унищожаването на биологичното разнообразие.
Консултацията на ЕК продължава до 8 февруари. Това е срокът, до който чрез своите подписи всички трудещи се в България и целия ЕС могат да заявят, че искат силно законодателство, което предпазва работниците, хората и планетата от лошите бизнес практики.

Вижте във видеото защо от Австрийската федерация на синдикатите ÖGB, Международната мрежа Африка-Европа AEFJN и Австрийската федерална трудова камара AK Europa участват в кампанията: