ЕК обсъжда днес със синдикатите националните планове за възстановяване

Европейските синдикати обсъждат днес икономическата стратегията на ЕС за излизане от корона кризата с генерална дирекция “Икономически и финансови въпроси” на Европейската комисия. Онлайн срещата е по инициатива на Европейската конфедерация на профсъюзите, своеобразен домакин е ЕК. В нея участват президентът на КНСБ Пламен Димитров и директорът на Института за социални и синдикални изследвания и главен икономист на конфедерацията Любен Томев.

Фокусът на дискусията са мерките на ЕС за справяне с икономическата криза и прилагането на механизма за възстановяване и устойчивост.  След нея ще бъдат проведени двустранни технически консулатции по националните планове за възстановяване между представителите на съответните синдикати и експертите за всяка държава в ЕК.

Междувременно стана ясно, че ЕК е актуализирала насоките по плановете за възстановяване и устойчивост.

От ЕКП обявиха, че според новите насоки работните места и социалното сближаване вече са неразделна част от 6-те приоритета за инвестиции, а равенството и принципите на европейския стълб за социалните права отново са в основата на националните планове за възстановяване.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU, планът на ЕС да излезе по-силен от коронавирусната криза. Той ще предостави 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформи и инвестиции в държавите-членки. За да се възползват от Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите-членки трябва да представят планове за възстановяване и устойчивост, които определят техните национални програми за реформи и инвестиции.

Обхватът на Механизма за възстановяване и устойчивост е структуриран около шест стълба: Зелен преход; Дигитална трансформация; Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; Социално и териториално сближаване; Здраве и устойчивост; Политики за следващото поколение, деца и младежи, включително образование и умения.

Държавите-членки трябва да обяснят как плановете допринасят за равенството и принципите на Европейския стълб за социалните права. Също така те трябва да докажат, че предложените от тях планове допринасят с поне 37% от общото разпределение на средствата по плана за климатичната цел и 20% за цифровия преход.