МКП посочва пет искания на работниците за възстановяване и устойчивост

Международната конфедерация на профсъюзите посочва пет ключови искания на работещите хора за възстановяване и устойчивост, които да поставят хората и околната среда в центъра на новия социален договор.

Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП, очерта тези искания по време на Световния икономически форум проведен на 26 януари, със сесия на МКП и подробен блог по темата: „Изборът на световните лидери и бизнеса през 2021 г. трябва или да се вслуша в призива на работниците и гражданското общество за реформиране на икономическия модел с цел създаването на справедливо и устойчиво бъдеще, или ще продължи да поддържа бизнеса, както обикновено, което води до корпоративна алчност, задълбочава неравенството, изключването и отчаянието, и причинява постоянна нестабилност на нашите общности и нашата планета.”

Петте искания са:

  1. Създаване на благоприятни за климата работни места чрез Справедлив преход (Just Transition). Създаване на работни места в промишлеността за постигане на нулеви въглеродни емисии, както и работни места в областта на здравеопазването, образованието и други качествени обществени услуги.
  2. Права за всички работници, независимо от условията на тяхната заетост, в изпълнение на обещанието в Декларацията по случай стогодишнината на МОТ за минимално равнище на защита на труда и трудовите права, максимална продължителност на работното време, достойна минимална работна заплата и здравословни и безопасни условия на труд.
  3.  Универсална социална защита, със създаването на Фонд за социална защита за най-бедните страни.
  4. Равенство. Прекратяване на всякаква дискриминация, като например основана на раса или пол, за да се гарантира, че всички хора могат да споделят просперитета и ужасяващата концентрация на богатство в ръцете на малцина за сметка на мнозина ще бъде прекратена.
  5. Включване. Борба с нарастващата мощ на монополите и олигарсите, за да се гарантира, че развиващите се страни действително могат да развият своите икономики и да гарантират данъчни системи осигуряващи доход, който е от жизнено важно значение за правителствата, за да отговорят на нуждите на хората и на планетата. Приобщаващият подход за справяне с пандемията от COVID-19 е от първостепенно значение както по отношение на икономическата подкрепа, така и по отношение на универсалния достъп до тестове, лечение и ваксини.

„Наред с трагичната загуба на толкова много човешки животи вследствие на пандемията, почти 500 милиона работни места са загубени, а два милиарда души се мъчат в сферата на неформалния труд, включително в нови бизнес дейности чрез интернет. Хората се нуждаят от нов социален договор, който да осигурява възстановяване и устойчивост въз основа на сигурността, която тези пет критични изисквания гарантират“, каза Шарън Бъроу.