Хранително-вкусовата промишленост: Работещите в сектора да бъдат ваксинирани своевременно!

Работещите в хранително-вкусовата промишленост в България да бъдат включени в Третата фаза на Националния план за ваксиниране срещу COVID -19. Само своевременната ваксинация ще гарантира, че няма да спират производства и няма да има недостиг на храни и напитки и ще предпази държавата от недостиг на основни продоволствия и тежки последици от евентуална трета вълна на COVID -19. Изразяваме пълната си готовност да съдействаме за организацията и логистичното обезпечаване на процеса.

Това се казва в съвместно писмо на Федерация на независимите синдикални организации от хранителната промишленост към КНСБ и девет работодателски организации – Сдружение „Храни и напитки България“, Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Асоциация на млекопреработвателите в България, Асоциация на месопреработвателите в България, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
Съюз на пивоварите в България и Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Апелът е изпратен до  министерствата на здравеопазването и земеделието и до проф. Красимир Гигов, началник на Координационния съвет по ваксинация.

В писмото е изразена благодарност към Министерството на земеделието, храните и горите, което е подкрепило искането за приоритетното ваксиниране на работниците от сектора, но синдикати и работодатели молят за ускоряване на мерките за практическото му осъществяване. “Забавянето на цялостния процес по ваксинация и недостатъчните своевременни доставки на ваксини, отдалечават все по-напред във времето масовата ваксинация. Това прави необходимостта да получим подкрепа, като сектор с национално значение, още по-спешна, за да може да продължим да осъществяваме функцията си по осигуряване на непрекъснати доставки на храни и напитки на населението”, се казва в писмото.

В него е посочено, че на 15 декември Европейските федерация на синдикалните организации /EFFAT/ и най-голямата европейска браншова организация на производителите на храни и напитки Food Drink Europe са отправили апел „Само здрави работници могат да нахранят Европа!“ с искане към страните-членки да включат работещите в хранително-вкусовата индустрия като приоритетна група във своите ваксинационни планове.

Европейската комисия също изготви и представи на държавите-членки препоръка, в която се казва, че във ваксинационните планове освен здравните работници и възрастните хора, следва да се включат и работещите „във важни сектори извън здравеопазването“, включително земеделски производители и работещите в хранителната индустрия. В повечето държави това вече е факт, напомнят още синдикати и работодатели.

Те също отправят апел: „Само здрави работници могат да осигурят прехраната на българското население!“.

Ние сме убедени, че усилията на индустрията в периода на криза не са останали незабелязани. Вярваме, че и правителството, и гражданите на България оценяват факта, че страната ни бе една от малкото държави, които благодарение на обединените усилия на индустрията и работещите в нея, не допусна празни рафтове в магазините и нито за ден не остави населението без необходимите храни и напитки. В сегашния тежък момент, когато все по-трудно се осигурява непрекъснатия цикъл на производство и доставка на храни и напитки, разчитаме да получим подкрепа и хората, работещи в сектора да бъдат подсигурени с ваксини в рамките на Трета фаза на ваксинационния план, се казва още в писмото.