КНСБ: Допълнителната пенсия не може да е основна

Изплащането на допълнителната пенсия от втория стълб на пенсионното осигуряване и на тази за осигурителен стаж и възраст да започва в един и същ момент. Това предлага КНСБ с внесени в Народното събрание предложения за промени между двете четения на проектозакона за изменение на Кодекса за социално осигуряване.

Проектът на Министерския съвет запазва съществуващата норма пенсията от втория стълб да може да се получи единствено при навършена пенсионна възраст. В допълнение се предвижда допълнителната пожизнена пенсия за някои категории осигурени да се получава до една година като основна. КНСБ намира това за погрешно, защото по този начин се подменя замисълът на многостълбовата пенсионна система и се  разменят ролите на основната и допълнителната пенсия.

Предложението на вносителя, освен че напуска философията на пенсионната реформа, съдържа и определена доза дискриминация, обвързано със състоянието на индивидуалната партида на лицата. Трябва да се има предвид, че по данни на пенсионните дружества,  нито към момента, нито в перспектива правото на ранно получаване на пенсия от втория стълб в предложения вид би се реализирало, освен за единици осигурени лица. Ясно е, че при около 9-10 хиляди лева средно натрупване в партидите на осигурените лица (по очаквания за края на 2021 г.) няма как да се генерира допълнителна пенсия в размер на 300 лв. на месец, колкото е минималната в първия стълб към момента.

Според КНСБ това е неработеща норма, доколкото средното натрупване в една осигурителна партида и в бъдеще няма да генерира подобна възможност, тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст също ще продължи да нараства. Ето защо тази норма не носи нито ползи, нито повече права на хората, а само изкривява смисъла на допълнителното осигуряване и подвежда някои от осигурените лица да поискат предварително допълнителната си пенсията.

КНСБ предлага още да се създаде законов ред и начин НОИ и пенсионните дружества да се произнасят така, че лицата да могат  да направят информиран избор –  дали да получават само една пенсия от първия стълб (без да се намалява техният индивидуален коефициент), или две пенсии от първия и втория капиталов стълб, ако преценят, че това им е по-изгодно.

НОИ  може да определя размера на пенсията от ДОО с и без намалението на индивидуалния коефициент, а дружествата – съответно размер на допълнителната пожизнена пенсия от УПФ. Това ще трябва да се случва непосредствено при реализиране на правата на осигурените едновременно от двата стълба, за да могат да вземат достатъчно информирано решение.

При избор да се получава пенсия само от НОИ, лицата ще трябва еднократно да прехвърлят средствата от индивидуалната си партида във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“. За реализиране на горните предложения се налагат изменения и допълнения в подзаконови актове, посочени във внесенето от КНСБ предложение. С тях ще се регламентират подробно редът и начинът на произнасяне на институциите относно размерите на пенсията от ДОО и допълнителната пенсия от частните фондове.