Курс “Специфики на КТД в сектор Селско стопанство” започва в понеделник

Дистанционен курс “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство” започва от понеделник, 1 февруари. Обучението е насочено към заети лица и е безплатно за тях.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект„Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

След приключване на курса ще се проведе тест за проверка на знанията. При резултат над 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линкhttp://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

  • Представяне на сектор Селско стопанство в България.
  • Законодателна рамка на колективното трудово договаряне в сектора.
  • Основни параметри на колективното трудово договаряне в сектора.
  • Селското стопанство в условията на климатични изменения и Зеления пакт.
  • Кампаниите на синдикатите
  • Препоръки.