Обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Металургия“ стартира от 1 февруари

Дистанционно обучение на тема „Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Металургия” започва от понеделник, 1 февруари. Обучението е насочено към заети лица и е безплатно за тях.

Провежда се в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявка можете да подадете на следния линк:http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Основни характеристики на металургичния сектор, свързани със социалното партньорство и колективното договаряне.
  • Практически стъпки за подготовка и провеждане на колективните преговори в сектор “Металургия”.
  • Основни знания, свързани с колективното договаряне, които са теми на обучение за преговарящи в предприятията от металургията, синдикалните лидери.
  • Добри практики.