В УНСС подписаха анекс към КТД за увеличение на заплатите

Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера от представители на синдикалните организации и ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

В него е записано увеличение на месечните индивидуални работни заплати на преподавателския и непреподавателския състав.

Според доц. д-р Бойка Чернева, председател на УСО към НБС „ВОН“–КНСБ при УНСС, анексът е изключително важна стъпка в колективното договаряне, насочен към повишаване на възнагражденията на преподавателите и служителите в УНСС. „Днешното подписване на анекса към КТД е еманация на едно добро сътрудничество между ректорското ръководство и синдикатите. За да изиграем ролята на коректив, трябва да останем критични към случващото се, но осъзнаваме, че добронамереността е в основата на сътрудничеството. Само чрез него можем да очакваме добри резултати“, допълни тя.

Проф. д-р Мирослава Раковска, председател на синдикалната организация на Асоциацията на демократичните синдикати в УНСС, отбеляза, че „анексът към Колективния трудов договор е резултат от много усилия от страна на синдикатите и работодателя, насочени изцяло към нашите служители и преподаватели, за да могат да се чувстват по-добре и да работят по-спокойно за утвърждаване доброто име на университета“. Подпис под анекса сложи и доц. д-р Галина Димитрова от СВО-КТ “Подкрепа“.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров пожела на представителите на трите синдиката в УНСС по-често да се събират по такива хубави поводи.

През ноември миналата година бе подписано първото по рода си споразумение между Националния браншов синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, Министерството на образованието и науката и Съветът на ректорите на висшите училища. То предвижда средно 400-450 лева увеличение на заплатите, най-малко 1300 лева началната заплата за асистент от началото на тази година в държавните висши училища.

Според споразумението ръководствата на университетите през тази година ще се стремят да увеличават началните размери на основната работна заплата и за длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност – за преподавател 1260 лв., а за старши преподавател – 1350 лв.

Какво предвижда още споразумението – вижте тук.

Снимки: Сайт на УНСС