СТСБ инициира отраслов съвет по транспорта, в плана за възстановяване влизат предложения на синдиката

По инициатива на Съюза на транспортните синдикати в България в края на миналата седмица се проведе Отраслов съвет по транспорт, в който участваха представители на синдикати, работодатели и Министерството на транспорта. Дневният ред включваше обсъждане на частта “Транспортна свързаност” от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и отражението на Зелената сделка върху развитието на сектора.
От Министерство на транспорта запознаха участниците в срещата с НПВУ, който не трябва да се разглежда като отделен документ, тъй като е във връзка с оперативните програми и европейското финансиране. В Плана са заложени основите на зелената цифровизация в комуникация с Европейската комисия. След срещите с ЕК и общественото обсъждане, министерството на транспорта, заедно с Министерски съвет и Министерството на финансите е разработило Вариант 2 на Плана, в който освен върху транспортната свързаност на железопътния сектор, се набляга и на безопасността по пътищата.
В плана са включени и част от внесените от СТСБ и КНСБ предложения за допълнителни мерки за градския транспорт и метрото. Участниците в Съвета благодариха на СТСБ за препоръките, внесени на организираната още в началото на процеса среща в КНСБ.
По време на отрасловия съвет бяха обсъдени и основните параметри на Зелената сделка, както и съпътстващия документ към нея – Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова посочи, че, бидейки наясно, че близо 1/4 от вредните емисии в световен мащаб са продуцирани от сектор “Транспорт”, СТСБ подкрепя и следи европейските насоки в преодоляването на климатичните предизвикателства.
“Зелената сделка е огромна възможност за преодоляване на проблемите, в нея виждаме възможности и предизвикателства. В тази връзка, като председател на СТСБ и вицепрезидент на ЕТФ, за мен е важно да наблегна на значимостта на диалога – нека да го поддържаме силен и в България, за да вървим заедно по този нов път. Важно е още веднъж да обърнем внимание, че транспортните работници са сред първите пряко засегнати от политиките ú и за да ги защитим адекватно, трябва да осъществим справедлив преход към зелена, кръгова икономика. Иска ми се по-задълбочено да коментираме предизвикателствата и в крайна сметка да получим справедлив дял от ресурсите за отрасъл “Транспорт” по линия на членството ни в ЕС”, каза в заключение Екатерина Йорданова.