Онлайн курс „Специфики в КТД в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари. Курсът е насочен заети лица и е безплатен за тях.

Той се провежда в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат над 50% се смята за успешно завършен.

Заявка можете да подадете на следния линк:http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Основните характеристики на предприятията.
  • Основните характеристики на заетостта в сектора.
  • Законодателната рамка в България и Европа.
  • Състоянието на колективното трудово договаряне.
  • Спецификата на КТД в търговия, кооперации, туризъм, услуги.