СБУ подкрепя локалното отваряне на училищата

Синдикатът на българските учители подкрепя изразената от премиера Бойко Борисов позиция за локален подход при отварянето на училищата за присъствена форма на учебен процес.

Това е идея на синдиката, защитавана от неговия председател д.ик.н. Янка Такева в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество още от месец октомври 2020 г. Този подход бе предложен от г-га Такева по време на проведената работна среща на социалните партньори с министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, но тогава идеята бе отхвърлена.

Във всички давани интервюта за различни средства за масова информация председателят на синдиката защитаваше локалния подход, често извеждайки примери с малки училища в различни селища и региони – Грохотно, Борино, Гьоврен, училища в малки населени места в Софийско, Разградско, Видинско, в Родопите.

Позицията на Синдиката на българските учители бе подкрепена и от директорите на училищата в малките населени места, както и от обществени организации на родителите, което е допълнителна гаранция за правилността на този подход.