ЕКП: Всеки шести младеж в ЕС е изгубил работата си заради Ковид

Всеки шести младеж в ЕС е загубил работата си заради икономическите последици от COVID-19, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Според данните на ЕКП през септември 2020 г. равнището на безработица сред младежите в ЕС е 17,1% и е нараснало значително в няколко страни. Сред тях са Испания (40,5%), Италия (29,7%), Франция (19,6%). В България процентът на безработните младежи е 18,3 на сто, посочват от конфедерацията.

Кризата с COVID-19 влоши положението на младите хора, които не са заети, не се образоват или обучават. Броят им, особено в страни като Италия, Гърция, България и Румъния, се увеличава. Това включва най-уязвимите хора, изложени на висок риск от маргинализация, бедност и трайно изключване от заетостта.

Кризата засяга особено работниците в „нестандартни форми на заетост“, като например работа на непълен работен ден или временна заетост. Често те не отговарят на условията за отпуск по болест, обезщетения за безработица или схеми за защита.

През октомври 2020 г. Европейският съвет прие Препоръка за засилена младежка гаранция – мост към работни места. Държавите-членки се ангажират да гарантират, че всички млади хора на възраст под 30 години ще получат качествено предложение за работа, продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или приключат образованието си. Не е ясно обаче колко държави-членки ще следват тези препоръки.

Европейската комисия признава, че европейската младеж е една от най-тежко засегнатите от пандемията и призовава системите за социална защита да се насочат и към младите хора. Все още не е ясно каква част от средствата за възстановяване от 750 милиарда евро ще бъдат инвестирани в младежта, посочват от ЕКП.

Конфедерацията апелира за възстановяване на младежката заетост. И предлага:

1. Социалните партньори и младите синдикалисти да бъдат включени в разработването, наблюдението и оценката на националните планове за възстановяване.
Младежките структури на синдикатите трябва да бъдат информирани и включени в процеса на оформяне на европейски и национални планове за възстановяване. Актуализираните насоки на Европейската комисия към националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите-членки изискват от тях да проведат широка консултация, включително с младежки организации. Трябва да се гарантира прозрачност: младите хора заслужават да знаят как тяхното правителство отговаря на техните нужди и как харчи парите.

2. Трябва да се разработят специфични мерки за възстановяване на младежи и работници в нестандартни форми на заетост.

Тези работници имат ограничен или никакъв достъп до социалната защита. Това трябва да бъде разгледано в националните планове за възстановяване. Всички работници и млади безработни трябва да имат достъп до социална защита.

3. Качествените работни места и достойните условия на труд ще бъдат достъпни за всички.

Младите хора често са принудени да заемат нискоквалифицирани работни места. Не можем да позволим това да продължава. Трябва да се въведат стандарти за качество на всички мерки за възстановяване на заетостта, включително чрез стажове.

ЕКП насърчава всички държави-членки да разработят специфични мерки за борба с младежката безработица и несигурното навлизане на пазара на труда и да осигурят реално възстановяване на заетостта.

Заедно с новата гаранция за младежката заетост, националните планове за възстановяване и следващият план за действие за прилагане на европейския стълб на социалните права, предоставят уникална възможност за промяна и изграждане на социално справедлива Европа. Тази възможност не трябва да се пропуска, категорични са от ЕКП.