ЕКП: 24 млн. работници ще са с по-високи доходи, ако се приемат предложения на синдикатите

Над 24 милиона работници с ниски възнаграждения в ЕС ще получат увеличение на доходите, ако се приемат предложенията на синдикатите по проекта на директивата за адекватни минимални заплати. Изчислението е направено от ЕКП и е на база на вече предоставени данни от ЕК, които според конфедерацията са подценени.

Според тях директивата ще доведе до ръст на заплатите на 648 951 работници в България, в Румъния те ще са над 1,4 млн., в Германия ще се най-много – над 6,8 милиона.

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява в директивата да бъде включен т.нар. „праг на достойнство“, чрез който да се гарантира, че минималните работни заплати не могат да са под 50 процента от средната работна заплата и 60 на сто от медианната в съответната държава-членка. Това предложение се отнася за страните, в които има законоустановени минимални работни заплати.

Европейската комисия включи прага в директивата, но само като ориентир, без да е записан в основния текст на проекта. Ето защо синдикатите настояват той залегне като задължителен за страните спрямо съответните нива на заплащане, които имат.

ЕКП призовава и за изменения, за да се гарантира, че изискването за „адекватност“ в директивата означава, че държавите-членки могат да определят нивото на техните минимални заплати, но така, че винаги да са достатъчни за осигуряване на достоен жизнен стандарт.

Установяването на „праг на достойноство“ би довело до повишаване на заплатите за поне една четвърт от работната сила в шест държави от ЕС, показват данните на ЕК, цитирани от ЕКП.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: „Дори консервативните данни на Европейската комисия признават ужасяващата ситуация, пред която са изправени милиони лица, които получават минимална заплата, но сегашният проект на директива няма да доведе до реално покачване на заплатите в момента. Сега Европейският парламент и европейските правителства трябва да изменят проекта на директива, за да гарантират, че държавите-членки вече не могат да определят минималните си заплати под „прага на достойнство“. Освен това директивата също трябва да бъде изменена, за да се изисква от държавите-членки да определят законоустановените си минимални заплати над прага и да се изплащат на „адекватно“ ниво, което да се разработва с пълното участие на синдикатите.” Линч посочва, че увеличението на заплатите е и най-добрият стимул за възстановяването на ЕС от кризата.