КНСБ-Габрово с иновативно обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд

На 18 февруари Регионалният съвет на КНСБ – Габрово, съвместно с Колежа за работническо обучение на КНСБ, проведе ежегодното обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд.

Предвид епидемичната обстановка, обучението бе реализирано под иновативна форма. То се осъществи в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на Министерството на труда и социалната политика през онлайн платформата ZOOM.

Бяха обучени 40 представители от публичния и реалния сектор от четирите общини на област Габрово.

Традиционно и тази година лектор беше Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ в направление „Безопасност и здраве при работа. Екология”.

Той запозна участниците с промените в европейското и националното законодателство, с приоритетите, които да бъдат включени в Националната програма по безопасност и здраве при работа за 2021-2023 г., с възможностите и перспективите в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България и други теми, касаещи безопасността и здравето при работа.