КНСБ – Плевен ще настоява за повишение на заплатите в четири сектора

За повишение на заплатите в четири раздела на общинските бюджети ще настояват от Конфедерацията на независимите синдикати, обяви на пресконференция в понеделник областният координатор на КНСБ в Плевен Янчо Андонов.

Това е на първо място – общинската администрация, където до 20 % се очаква увеличение на заплатите на служителите в Гулянци и Левски. Засега за служителите в Плевенска общинска администрация  не е предвидено увеличение на заплатите, но КНСБ ще настоява такова да има.

Вторият раздел е образованието, където се предвижда увеличение на заплатите от 15-16 % за педагогическия персонал и от 9 до 12 % за непедагогическия персонал. В някои учебни заведения, където средствата позволяват, процентът на увеличение може да бъде и по-голям, подчерта Андонов.

Третият раздел е здравеопазването, където през 2020 година КНСБ е извършила първоначален анализ на заплатите на медицинските специалисти, заети в детско и училищно здравеопазване на територията на областта. Това е било извършено, за да може да се уточни какви средства ще са необходими, за да се достигне размера на заплатата, уточнен в Колективния трудов договор и която е в размер на 900 лева.  Проучването на КНСБ показва, че в по-голямата част от общините този размер на заплатата е бил достигнат.

В раздел „Почивно дело, култура и религиозни дейности” предстои увеличение на заплатите на служителите във Военно-историческите музеи с 10%. Освен това, КНСБ подкрепя искането на Община Плевен финансирането на служителите в Панорама „Плевенска епопея” да се финансира от държавата, което в момента не е така.

Ще настояваме за равнопоставеност при финансирането на културните институти, каза Андонов.

Той подчерта, че КНСБ няма как да е изчерпателна в своите прогнози, защото общинските бюджети все още се формират, но усилията в тази насока на национално ниво вече рефлектират и на общинско ниво. За своите предложения КНСБ ще използва данните, които са получени от кметовете на отделните общини и общинските администрации чрез които е била събрана информацията, която не е малко и не е лесна за обобщаване.

„Осигуряване на повече финансов ресурса за делегираните от държавата дейности е eдин от приоритетите на КНСБ”, каза още Андонов.

Снимка: zetramedia.com