Над половин милион души искат строг закон в ЕС за отговорен бизнес

Над половин милион души от целия свят поискаха строг закон на ЕС, който да накара корпорациите да бъдат отговорни за тяхното въздействие върху правата на човека, на работниците и синдикатите, и върху околната среда, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Тези искания са отправени по време на обществената консултация, стартирана от Европейската комисия през есента на миналата година. Новото законодателство трябва да бъде изготвено през следващите месеци и публикувано през юни 2021 г.

Около 700 организации – граждански, синдикални и академични от цял ​​свят, също са предоставили своите виждания по време на консултациите.

Всички те очакват силен нов закон на ЕС, който да изисква от всички компании да идентифицират и предотвратяват нарушенията на човешки права и екологичните рискове и въздействия по цялата им верига. Компаниите трябва да носят отговорност за вредни практики в своите държави и в чужбина и да бъдат изправени пред строги санкции, ако нарушат правилата.

През януари от ЕКП инициираха кампания с призив за силен закон срещу некоректните бизнес практики, в която активно се включи и КНСБ като партньор. Зад инициативата, която съдържаше конкретни предложения, застанаха над 145 хил. работници от ЕС.