Строителната федерация договори по-високи заплати във ВиК – София с нов КТД

Нов Колективен трудов договор във „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, град София бе подписан на 22 февруари 2021 г. между основната синдикална организация към Федерация на независимите строителни синдикати –КНСБ с председател Стефан Караджов и Синдикална секция „Подкрепа“, член на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – Подкрепа, с председател Лилия Иванова.

От 29 януари 2021 година дружеството вече е част от  Федерация на независимите строителни синдикати, основен член на КНСБ, присъединявайки се към подписания наскоро Отраслов колективен трудов договор между социалните партньори от Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, Федерацията “Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ “Подкрепа” и Камарата на строителите в България.

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – София e член на Камарата на строителите в България. Дружеството разполага със съвременна специализирана техника, висококвалифицирани специалисти, инженери, монтажници, както и висококвалифицирани стругари и заварчици.

В подписания Колективен договор на ниво предприятие са договорени по-високи нива на заплащане, завишени с коефициент от 1,25. Това означава, че месечното основно трудово възнаграждение за сектора ще е минимум 1,25 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от 1448 лева за квалифицираните производствени работници в строителството.

Договорено е още повишаване на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване на стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, ръст на процента на прослуженото време на 1 на сто. В новия КТД е включено и Приложение, свързано с мерки за минимизиране на риска от заболяване при възникване на пандемия на работното място и ограничаване на негативните последици от нея. То е на база на подписания меморандум за сътрудничество с Камара на строителите в България.

На работниците и служителите са представени ползите от членството които предлага КНСБ – възможности и придобивки, от които синдикалните членове могат да се възползват, като Националната взаимоспомагателна каса, Електронен синдикат и пълният набор от предлагани дистанционни обучения и всички други придобивки, договорени на национално и регионално ниво.