КНСБ-Пловдив договори ръст на възнагражденията на заетите в общината и общинските структури

По инициатива на областния координатор на КНСБ-Пловдив Боян Бойкински в сградата на Община Пловдив се проведе среща между представители на местната власт и на конфедерацията в града.

Темите бяха свързани с информация за финансовото състояние на Община Пловдив и увеличението на трудовите възнаграждения на работещите в общината и общинските структури предвид предстоящото приемане на местния бюджет за 2021 г. В хода на проведените разговори бе посочено, че възможностите  за увеличение на основните трудови възнаграждения са в размер на 10% за всички синдикални членове на КНСБ, работещи в община Пловдив.

Експертите на КНСБ-Пловдив посочиха, че изготвените от тях анализи показват възможности за ръст на възнагражденията в рамките на до 20%.

Постигнато бе съгласие да не бъдат предприемани съкращения на работещи в администрацията, каквато вероятност съществуваше.

По отношение на нивата на заплащане в шестте района на Община Пловдив, както и в общинските предприятия, увеличението на трудовите възнаграждения също ще бъде в размер на 10%. Финансовите възможности на общината, според КНСБ – Пловдив са за увеличение, в по-голям размер. Пред представителите на местната власт синдикатът постави като проблем за решаване и въпроса за разликите в получаваните средни работни заплати по райони.

За работещите в институциите, предоставящи социалните услуги в Община Пловдив, увеличението ще е в размер на 5%, с оглед постигнатото увеличение от средно 30% през изминалата 2020г. На база на това, средното основно трудово възнаграждение сред тази категория трудещи се трябва да достигне 900 лева. За работещите в услугите „Защитено жилище“  към Община Пловдив увеличението ще бъде в по-голям размер – 14% . 

Увеличение на трудовите възнаграждения бе договорено и за медицинските сестри в детско и училищно здравеопазване в Община Пловдив. От 01.01.2021 г. в проектобюджета ще бъде предвидено основната им работна заплата да бъде увеличена с нови десет процента, след като през миналата 2020 г. тя бе увеличена отново с десет процента. Що се отнася до МБАЛ „Св. Мина“ и МБАЛ „Св. Пантелеймон“ д-р Калин Калинов – директор Дирекция „Здравеопазване“ към община Пловдив, сподели, че двете търговски дружества са в стабилно финансово състояние, което е важна предпоставка за тяхното развитие, в насока персонал, възнаграждения и техническа обезпеченост. С представителите на КНСБ бе обсъдено и планираното създаване на общински педиатричен център, което ще бъде от особено важно значение за жителите на община Пловдив.

На срещата бе дискутирана и възможността за превръщане на директорите на детските градини на територията на община Пловдив във второстепенни разпоредители с бюджетите си по единните разходни стандарти. Отправено бе искане от страна на областния координатор на СБУ към КНСБ г-жа Калоферова счетоводителите, отговарящи за счетоводното обслужване на детските градини, през определени дни от седмицата да бъдат на разположение на директорите в самите детски градини. В подкрепа на това искане на синдиката застана г-н Стефан Стоянов, зам.-кмет „Образование и бизнес развитие“, който обеща да окаже съдействие.