ЕКП: Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна

„Нуждата от по-социална Европа никога не е била по-силна. Предизвиканата от COVID-19 криза разкри проблемите в Европа, изградена върху несигурна работа, ниски заплати и лошо финансирани обществени услуги.” Това коментира генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини по повод обявения днес от ЕК план за действие на прилагане на Европейския стълб на социалните права и препоръка на Комисията относно ефективна активна подкрепа за заетостта след кризата, предизвикана от COVID-19 (EASE).

“Комисията е научила правилните уроци от кризата и ако бъдат приложени от държавите-членки, предложенията в плана за действие ще повишат икономическите и социалните стандарти в цяла Европа”, каза още Визентини и напомни, че синдикатите настояват за план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права още от приемането му преди четири години.

Конфедералният секретар на ЕКП Лийна Кар добави, че: „Планът за действие съдържа повечето от мерките и инструментите, които очаквахме, включително амбициозни цели за заетост, умения и пол, както и основни законодателни инициативи, които силно подкрепяме. Необходими са обаче по-силни предложения за предотвратяване на всички форми на несигурна работа, за общи стандарти на ЕС в областта на социалната сигурност, както и ангажимент за продължаване на спешната подкрепа за работни места и заплати, докато не започне истинско възстановяване. Липсата на силна законодателна инициатива относно минималния доход и предложение за постоянна презастрахователна схема за подпомагане на заетостта е разочароващо и молим Комисията да запази отворена дискусията по тези теми, за да намери по-ефективни решения.”

От ЕКП посочват, че 88% от европейците казват, че„ социална Европа “е важна за тях и реалността на стълба трябва да отговаря на техните очаквания.

Относно предложената препоръка „Ефективна активна подкрепа за заетостта“ – EASE, ЕКП вярва, че подпомагането на създаването на работни места и подобряването на услугите по заетост, за да се помогне на хората да намерят работа, е полезно, въпреки че препоръката е слаб инструмент и не гарантира постигането на големи подобрения.