Нова директива ще задължи фирми с над 250 служители да разкриват данни за заплатите

Европейската комисия представи днес предложение за нова директива, която да гарантира, че жените и мъжете в ЕС получават еднакво заплащане за равен труд.

Обявената цел е да се въведат мерки за прозрачност на заплащането, сред които даване на информация за размера му на търсещите работа, право да се знаят нивата на възнагражденията на работниците, които извършват същата работа, както и изискване към големите компании да отчитат разликите в заплащането на половете.

Предвижда се фирмите в ЕС с над 250 служители да са длъжни да разкриват повече информация за заплатите, включително разликата между това какво получават мъже и жени за една и съща позиция, както и данни за това колко средно може да изкара един кандидат за обявено място още преди да се е явил на интервю за него.

Идеята е разликите в заплатите да се определят от обективни критерии, а не на база на това дали позицията е заета от мъже или жени.

Предложенията включват и механизъм за по-добро спазване на правото за равнопоставеност в заплащането. Това право съществува в ЕС от 1957 г., но и днес жените получават средно 14% по-малко от мъжете за едно и също място (в Естония разликата наближава 22%) и в годината работят почти 2 месеца безплатно в сравнение с колегите си от другия пол.

Предвижда се още кандидат за работа да не е длъжен да разкрива колко е получавал от предишния си работодател; възможност за индивидуални и колективни искове за равно заплащане; право на пълна компенсация на разликата с другия пол при завеждане на такива съдебни искове; работодателят да съобщава вътре в дружеството за разликите между заплатите на мъже и жени от една и съща категория (заради GDPR това ще е анонимно, а информацията няма да е публична);  оценка (с представители на служителите) на това как се определя заплащането, ако разликата мъже-жени в една и съща категория надхвърля 5% и не е оправдава от фактори, които са обективни и неутрални към пола на служителя (например, образование, професионални умения и изисквания за ниво на квалификация, отговорност, свършена работа и естество на поставените задачи).

Доказването, че няма разлики по полов признак ще е задължение на фирмата. За установилите, че са  дискриминирани, ще има възможност да искат обезщетение, включително за пропуснати премии и бонуси, дори когато то е под формата на материално възнаграждание. За нарушителите на новия режим ще има санкции, включително глоби с определен минимален размер.

Препоръки за равнопоставеност в заплащането чрез прозрачност на възнагражденията бяха приети от Европейската комисия през 2014 г., но прилагането им не се реализира.

От Европейската конфедерация на профсъюзите коментираха, че Директивата за прозрачност на заплащането съдържа добри принципи, но не и необходимите инструменти.

“Европейската комисия най-накрая публикува предложението си за директива относно прозрачността на заплащането – 460 дни, след като президентът Фон Дер Лайен встъпи в длъжност с обещанието това да стане „в рамките на първите 100 дни от моя мандат“, припомниха от ЕКП.

„Директивата, публикувана днес, съдържа много добри принципи, но е подведена от неадекватни инструменти, за да работи на практика. Тя ще намали тайната на заплащането и ще освети неравенствата във възнагражденията. Но поставя белезници на жените и синдикатите, които искат да превърнат това в еднакво заплащане”, каза зам.-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.

От конфедерацията посочват като слабост това, че директивата ограничава прозрачността и одитите на заплатите до големи компании с над 250 служители; позволява на работодателите да определят кои работни места могат да се сравняват, когато става въпрос за еднакво заплащане за работа с еднаква стойност.

В цялата директива се говори за „представители на работниците“, вместо за синдикати, което ще отвори вратата за фалшиви синдикати, създадени от шефове, и дори на „представители на работниците“, избрани от шефовете, опасяват се от ЕКП. Конфедерацията ще настоява за подобряване на директивата от евродепутатите и министрите.