Обучение на тема “Индустриални отношения” започва от 8 март

Дистанционно обучение на тема “Индустриални отношения, модул “Специфики в Колективното трудово договаряне в машиностроителната, металообработващата, електротехническата и електронната промишленост” започва от понеделник, 8 март. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект:„Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

– Подготовка за преговори;

– Набиране на предварителна информация;

– Управление на преговорите. Практически съвети;

– Добри практики;

– Колективно трудово договаряне и синдикална дейност.