Ивайло Калфин оглавява Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

Управителният съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд – Eurofound, избра Ивайло Калфин за неин директор.

Фондацията е агенция към Европейската комисия, базирана в Дъблин, Ирландия. Дейността ѝ е свързана с извършването на проучвания в областта на условията на труд и качеството на живот и предоставя знания, с които подпомага разработването на политики в социалната сфера, труда и заетостта.

КНСБ поздравява г-н Калфин с избирането му на този пост. Вярваме, че със своя дългогодишен опит в държавната служба, в областта на трудовата и социална политика и механизмите за  вземане на решения в ЕС, г-н Калфин ще бъде успешен директор на тази важна агенция към ЕК.

Като следваща стъпка в процедурата, г-н Калфин ще бъде поканен да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпроси на негови членове, преди официалното му назначение.

КНСБ пожелава на г-н Калфин на добър път и успех на новата му позиция.

От Европейската конфедерация на профсъюзите днес също отправиха поздравления към новия директор на Eurofound. “ЕКП и групата на работниците очакват с нетърпение да работят с г-н Калфин, за да гарантират, че работата на Eurofound продължава да отговаря на нуждите на всички заинтересовани страни”, посочиха от ЕКП.