Проведе се първа кръгла маса по проект за демокрацията на работното място – DIRECT II

На 8 март се проведе първата кръгла маса по проект „Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда – DIRECT II – VS/2020/0101″, организирана от IDEAS/SIPTU Ирландия.

Проектът е финансиран от Европейския съюз, ГД „Заетост, социални въпроси и включване“ и в него участват организации от шест държави-членки – България, Кипър, Ирландия, Италия, Полша, Испания и Великобритания, като КНСБ е водеща организация.

Дейностите се фокусират върху тенденциите и изследват въздействието на прякото участие на служителите в индустриалните отношения на фирмено ниво и също така проучват редица примери за добри практики на предприятия в страните-партньори, които успешно са въвели нови технологии (под каквато и да е форма) с пълното сътрудничество на служителите, чрез процес на пряко участие.