КТД за училищно и детско здравеопазване бе подписан във Велико Търново

Представители на общинската администрация във Велико Търново и Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ в града и Медицинска федерация “Подкрепа” постигнаха споразумение за подписване на новия колективен трудов договор в системата на здравеопазването, регламентиращ трудовите и осигурителни взаимоотношения на работещите в детското и училищно здравеопазване, детските ясли, детската млечна кухня на територията на общината. Той ще е със срок на действие 2 години.

Договорени са по-високи начални основни месечни работни заплати, които са в сила от 1 януари тази година. Основната месечна работна заплата на медицинските специалисти в детските ясли става 1050 лв., на медицинските специалисти в здравните кабинети в детски градини и училища – 1015 лв., а на лекарите в здравните кабинети в детски градини и училища – 1350 лв.

Договорено е право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 процент за всяка година, както и допълнително възнаграждение по случай професионалния празник на лекарите и официалните празници.

Запазва се размерът на платения годишен отпуск на работещите в системата. Постигнато е споразумение неучебните дни по независещи от страните по трудово правоотношение причини, да се считат за платен служебен отпуск.

От общината припомниха, че през миналата година заплатите на заетите в тази сфера са увеличени двукратно, а числеността на функция “Здравеопазване” е увеличена с 5 щатни бройки за 2021 г.