КНСБ в Кърджали проведе среща с кандидат-депутати от ПП ГЕРБ

Регионалният съвет на КНСБ в Кърджали проведе среща с кандидати за народни представители от ПП ГЕРБ на 17 март в залата на хотел Арпезос.

Участие взеха Цвета Караянчева, Никола Чанев и Гроздан Колев, както и представители от почти всички федерации на КНСБ представени в региона.

На срещата освен Меморандума за социално-икономическо развитие на България, изготвен от КНСБ, регионалният съвет представи и конкретни искания за региона:

1. Разработване на точна икономическа карта на областта с цел подпомагане включване на фирми на европейско и национално ниво за достъп на инвестиции за нови технологии, като се дават насоки за търсене на еко иновативни стоки и услуги;

2. Да се даде предимство на предприятия с по-висок приход към БВП на страната;

3. С по-високи разходи на труд;

4. Със сключен КТД.

Функция “Здравеопазване”:
1. Отпадане таванът на здравните осигуровки – всеки да се осигурява върху дохода, който получава;

2. Отпадане на търговския елемент за МБАЛ “Д-р Ат.Дафовски”;

3.  Нов начин на финансиране и запазване на общинските болници в Момчилград, Крумовград и Ардино цел повишаване на доходите и задържане на медицинския персонал и привличане на лекари

4. Допълнителни бонуси за джипита и лекари – не само, като заплата, а и условия за работа и настаняване (жилища);

5. За всяка защитена детска градина и училище да се осигурят средства за щат на медицинско лице

6. Освен увеличение на ЕРС за дете и ученик, към бюджета на общините да се добавят допълнителни средства за брой училища и детски градини

7. Промяна на наредбите за брой ученици и деца, за които се полага едно медицинско лице.

Функция “Образование”

1. Мандатност на директорите на учебни заведения;

2. В чл. 68, ал.1, т. 2 т. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование цифрата 10 да се смени с 5;

3. Чл. 68, ал.2,3 и 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование да отпаднат т.е. държавата е тази, която ще осигури средства за обучение на тези деца, заплати за необходимия персонал;

4. Учителите, работещи изцяло с деца билингви, да имат допълнително заплащане за това, но задължителен работен план за деня и задължителна речникова работа независимо от предмета, по който преподават;

5. Училищата в града да се финансират, съгласно ЕРС, до максималния брой деца по норматив;

6. Да се направи паспорт на всяко учебно заведение в зависимост от базата за максимални брой паралелки, които могат да се формират в учебното заведение след осигуряване на целодневната организация за работа.

Част от поставените искания искания бяха припознати, а г-жа Караянчева предложи след изборите да се организира конференция на тема Училищно и детско здравеопазване.