КНСБ настоява за 15% ежегоден ръст на заплатите във ВиК сектора

Апелираме за активно отношение от страна на Съюза на ВиК операторите и на ръководствата на ВиК дружествата за залагане в проектите за бизнес планове на ежегоден ръст от 15% на разходите за труд.

Това се казва в писмо, подписано от президента на КНСБ Пламен Димитров и зам.-председателя на НБС “Водоснабдител” – КНСБ Евгени Янев, което е изпратено до управителния съвет на Съюза на ВиК операторите и ръководителите на ВиК дружествата с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и изпълнителния директор на “Български ВиК холдинг” Илиян Илиев.

Повод за писмото е прилагането на подписаното на 21 януари тази година споразумение в подкрепа на увеличението на работните заплати в отрасъл ВиК и проведена на 16 март работна среща в МРРБ.

Публикуваме пълния текст на писмото:

“Изминаха близо два месеца от подписването на тристранното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, но за съжаление липсват решителни действия, които да показват желание за неговото изпълнение на практика. В тази връзка на 16 март се проведе работна среща в МРРБ, на която участваха социалните партньори (членовете на Управителния съвет на СВиКОРБ, ръководствата на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ и Ф “СИВ“ – „Подкрепа“) в отрасъл ВиК, президентът на КНСБ Пламен Димитров, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев и от страна на МРРБ госпожа Весела Начева-Кръстева, началник на политическия кабинет на министър Аврамова.

Дискутирани бяха всички въпроси и проблеми, свързани с изпълнението на договореностите, постигнати в споразумението, както и други актуални въпроси по указанията за бизнес плановете за следващия регулаторен период. За пореден път се изтъкнаха системното недофинансиране на отрасъла, недоброто финансово състояние на немалка част от ВиК дружествата, порочния модел на регулиране на цените на ВиК услугите.

След проведените дебати участниците в срещата се договорихме за предприемане на следните конкретни стъпки:

1. Да бъде проведена втора работна среща на 31 март за напредъка по изпълнение на Споразумението;

2. В тази връзка, до 26 март ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД се ангажира да поиска финансова информация от ВиК дружествата, която да анализира и да прецени наличните им възможности да повишат работните заплати с 15% през 2021 г.

Представителите на различните организации се съгласихме, че е важно да продължат усилията за повишаване на трудовите възнаграждения на работещите с 15%, съгласно договореностите в Споразумението, с всички възможни средства –  на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и на ВиК дружествата.

3. Същевременно текат сроковете за изработване на указанията на КЕВР по прилагане на наредбите за цените и бизнес плановете за следващия регулаторен период.

Затова апелираме за активно отношение, както от страна на Съюза на ВиК операторите в РБ, така и от страна на ръководствата на ВиК дружествата, в посока залагане в проектите за бизнес плановете на ежегоден ръст от 15% на разходите за труд за периода от 2022-2026 г.

Разчитаме, че ще работите заедно със синдикалните организации/секции на КНСБ и КТ „Подкрепа“ по разработване на аргументацията в частта от бизнес плановете, обхващащи трудовите възнаграждения и социалната програма.

Настояваме това да стане факт и чрез конкретни договорености в КТД във ВиК дружествата. Предлагаме на Съюза на ВиК операторите в РБ това да бъде отразено и чрез Анекс в БКТД.

Разбираме, че препятствията, които заедно трябва да преодолеем, са много, че е нужна политическа воля за промяна, но става въпрос за работниците и служителите в отрасъл ВиК и правата им на достойни заплати и достоен живот. Длъжни сме да направим всичко възможно хората в отрасъл ВиК да не се чувстват забравени и ощетени, защото без мотивирани работещи няма как да очакваме добро качество на водоснабдителните услуги, нито устойчиво бъдеще за отрасъл ВиК.