Нужна е активна политика за усвояване на средства от ЕС в подкрепа на заетостта

Страната ни е на последно място по усвояване на средства от SURE – инструмента на ЕС за подкрепа на заетостта в пандемията, показват последните данни на ЕК от днес.

За подкрепа на работниците България е усвоила само 500 млн. евро. За сравнение Румъния е успяла да постигне 8 пъти повече – 4 млрд. евро. По линия на инструмента се предоставя финансова помощ под формата на заеми, които се отпускат от ЕС на държавите-членки при благоприятни условия.

Според КНСБ фискалната ангажираност към проблемите на работещите в условията на икономическа криза може да бъде далеч по-голяма. Конфедерацията още от миналата година настоява за по-активна политика, тъй като до момента, макар и правилна в много направления, бе доста консервативна на фона на икономическата политика на останалите страни-членки на ЕС.

За нас това е необяснимо, защото страната ни няма проблем с държавния дълг или с хронични дефицити, какъвто имат мнозинството от тези държави, които са изразходвали няколко пъти повече средства като дял от БВП за преодоляване на последиците от кризата. Нещо повече – средствата от SURE не се вписват като дефицит в салдото по държавния бюджет.

Освен последна по усвояване на средства от SURE България е изразходила до момента и най-малко пари за подкрепа на бизнеса и домакинствата като дял от БВП – 6,7% от БВП при средноевропейски стойности от 14,3%.

Това са пропуснати ползи, за да подпомогнем работещите и техните доходи в момент, в който най-силно се нуждаят. Преди няколко дни излезе и поредната статистика на Евростат за неравенствата, която отново постави България на първо място по най-много неравенства в целия ЕС.

Фискалната политика има потенциал да редуцира тези неравенства, ако се възползваме от всички средства на финансиране, които потенциално можем да получим от ЕС.