Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство навършва днес 31 г.

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост днес навършва 31 години от учредяването си.

За изминалите години горският сектор се утвърди като един от значимите за българската икономика. И това е благодарение на Вас, скъпи колеги. Предвид глобалните промени в климата, зеленият горски фонд все повече ще бъде равнозначен на живот. Благодарим Ви за постигнатите успехи, плод на ежедневно влагани труд, усилия, знания и опит. Благодарим Ви, че продължавате изконните български традиции да опазвате, защитавате и умножавате българските гори.  Зад  гърба ни е една трудна година, изпълнена с предизвикателства, но Вие продължихте своята работа дори и в условията на пандемия. За това се иска смелост, кураж и енергия. Пожелавам Ви да запазите този устрем и сила и да продължите напред.

Бъдете здрави!

Пламен Димитров,

Президент на КНСБ