Социални придобивки за педагозите във Варна с новия общински КТД за образованието

Нов общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование във Варна бе подписан преди дни от кмета на общината Иван Портних, Веселин Рашев от Синдиката на българските учители, Иванка Димитрова от Независимия учителски синдикат към КНСБ – Варна и останалите социални партньори. Договорът е в сила от 1 януари 2021 г. и е със срок от две години.

Той отразява постигнатите на национално ниво през декември миналата година договорености с анекс към КТД за системата на предучилищното и училищното образование – относно размера на минималните възнаграждения, компенсирането на разходите за консумативи при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда с 30 лв. месечно, изплащането на 15 лв. за проведен час при допълнително обучение на отсъствали повече от 10 дни заради заболяване ученици и др.

Договорът предвижда също, че всички работещи в образователните институции във Варна, които са преминали през домашно или болнично лечение след заразяване с ковид, ще имат право на 10 работни дни допълнителен платен годишен отпуск. Той започва да тече след изтичане на срока на ползвания болничен.

Също както и в София, където бе договорено през октомври миналата година, и община Варна ще предоставя периодично безплатни профилактични прегледи на млечната жлеза на жените и на простатата на мъжете.

Община Варна ще осигури и безплатен достъп на учителите до общинските музеи, както и безплатен транспорт. Тя се ангажира още да предоставя по една минимална работна заплата на синдикалните членове при пенсиониране, раждане, осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Какво предвижда още Общинският КТД за сектор “Образование” във Варна – вижте тук.