Федерация “Метал-електро” отбелязва днес 31 години

Национална синдикална федерация “Метал-електро” навършва днес 31 години от учредяването си.

За изминалите години машиностроителната, металообработващата, електротехническата, електронната промишленост затвърдиха своите позиции на важни сектори в българската икономика. НСФ „Метал – Електро“ има изключително решаваща роля за развитието им, за постигането на добри условия на труд и на достойни възнаграждения за работещите в тези сектори.

Продължавайте със същия устрем, професионализъм и увереност борбата за синдикалните права, скъпи братя и сестри!

Бъдете здрави и непоколебими!