Курс за спецификите на КТД в сектор “Социални грижи” започва от 29 март

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от понеделник, 29 март. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов договор в сферите “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е активна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект„Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

При успешно завършен курс се издава сертификат. За целта се провежда тест за проверка на знанията.

Заявка за участие можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.