По-високи заплати за здравни и социални работници в Русе бяха договорени с нов КТД

Отговорността, постоянството и последователните действия на РС на КНСБ – Русе доведоха до сключване на нов Общински Колективен трудов договор с добри параметри и придобивки за синдикалистите.

Кметът на общината Пенчо Милков, Боянка Димитрова, областен координатор на КНСБ – Русе, и представителят на КТ “Подкрепа” подписаха нов колективен трудов договор за служителите в детското и училищното здравеопазване, детски ясли и детска млечна кухня, а за функция „Социални дейности” – за работещите в Дома за стари хора, Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, Дома за пълнолетни лица с деменция, както и в Домашния социален патронаж на територията на Община Русе.

В него се договаря увеличение на основните месечни заплати, считано от 1 януари тази година. Запазва се допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 1% за всяка година. Реализираните икономии от фонд „Работна заплата” ще продължат да се предоставят като допълнително материално стимулиране два пъти в годината – през юни и декември.

Предвижда се през месец юли, въз основа на анализ на изпълнение на бюджета за дейността, да бъде проведен разговор в посока ново увеличение на основните заплати на персонала.

При подготовката на проекта на бюджета на община Русе за 2022 година, Регионалният съвет на КНСБ – Русе ще настоява за увеличение на размера на изплащаното обезщетение при пенсиониране при работа повече от 10 години при един и същ работодател –  да се изплати на служителя брутното трудово възнаграждение за срок от 8 месеца.